VARFÖR VILL SCIENTOLOGER HJÄLPA MÄNNISKOR?

Av många anledningar. Scientologer har för det första själva fått enormt mycket hjälp och vill att andra ska göra samma framsteg som de. För det andra inser scientologer att man inte lever livet ensam. Snarare består livet av åtta delar, de åtta dynamikerna. Därför vet scientologer att sann överlevnad också kräver överlevnad för ens familj, ens grupper, hela mänskligheten och allt levande.