VAD ÄR SCIENTOLOGYS RELIGIÖSA ÖVERTYGELSE OM UNIVERSUMS SKAPELSE?

De flesta av världens religioner uttrycker en viss syn på världens skapelse. Vissa religiösa traditioner, som t ex hinduiska och buddhistiska, ser universum som i huvudsak evigt, utan början eller slut. De första böckerna i Bibeln innehåller en redogörelse för universums skapelse, vilket vissa kristna trosriktningar ser som allegoriska och andra betraktar som ett uttryck för bokstavliga fakta. Andra religiösa traditioner har andra åsikter, men var och en försöker förklara denna primära fråga om varifrån vi kommer och hur det gick till. I Scientology kommer detta synsätt från teorin om theta (livskraften, eller anden) som skapar MEST (ett myntat ord för det fysiska universum, Materia, Energi, Rum (eng. Space) och Tid). I själva verket kan man säga att skapandet av universum är en oskiljaktig del av den teorin. Ursprunget till theta och skapandet av det fysiska universum som anges i Scientology beskrivs i Faktorerna, som skrevs av L. Ron Hubbard 1953.