HANDLAR SCIENTOLOGY OM SINNET?

Nej. Scientology handlar om individen själv som andlig varelse, klart skild från sinnet.