ANSER SCIENTOLOGY ATT ANDEN STÅR ÖVER MATERIAN?

När man utövar Scientology vänder man sig till sig själv – inte till sitt sinne eller sin kropp, utan till sig själv.

Scientologer har upptäckt att anden potentiellt står över materiella ting, och att anden, dvs du, befriad från trauman i det förflutna, försyndelser och aberrationer, kan åstadkomma mirakulösa förändringar i det fysiska universum som annars inte vore möjliga.