VAD SÄGER SCIENTOLOGY OM BARNUPPFOSTRAN?

L. Ron Hubbard har skrivit en hel del om barnuppfostran. I Scientology betraktas barn som andliga varelser, som upptar unga kroppar. Detta gör inte var och en av dem mindre till en person och de bör få all den kärlek och respekt som man ger vuxna. Scientologer anser också att barn bör uppmuntras att hjälpa till i familjen; de ska inte bara ”synas men inte höras”, som det gamla talesättet lyder.

De flesta barn som växer upp i goda Scientologi-hem ligger över genomsnittet vad gäller förmåga och förstår tidigt hur och varför människor handlar som de gör. Livet blir följaktligen mycket tryggare och lyckligare för dem.