VAD ÄR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER?

Religious Technology Center (RTC) är en ideell religiös organisation som bildades 1982 för att bevara, upprätthålla och skydda religionen Scientology och är en kyrka som hör till religionen Scientology.

Religious Technology Center är den högsta kyrkliga myndigheten angående den standardmässiga och oförvanskade tillämpningen av L. Ron Hubbards religiösa teknologier.RTC är inte en del av ledningsstrukturen i kyrkan och deltar inte i dess dagliga verksamhet.

RTC innehar varu- och servicemärkena Dianetics och Scientology, som grundaren L. Ron Hubbard donerade till RTC år 1982. Tidigare övervakade L. Ron Hubbard själv utövandet av religionen och registrerade som varu- och servicemärken många av religionens identifierande ord och symboler, som till exempel ”Dianetik” och ”Scientology”.

Dessa registrerade märken utgör ett juridiskt verktyg för att garantera att Scientologys religiösa teknologier tillämpas standardmässigt, i exakt överensstämmelse med de religiösa skrifterna och inte förvanskas genom missbruk eller felaktigt bruk.Dessa registrerade varumärken utgör också ett juridiskt verktyg som förhindrar att förvanskade eller falska versioner av Dianetik eller Scientology framställs som den riktiga teknologin.

Det är RTC som ger Church of Scientology International (CSI), religionen Scientologys moderkyrka, rätten att använda dessa varumärken och rätten att bevilja andra Scientology Kyrkor licens att använda dem.

Medan CSI fungerar som moderkyrka och ansvarar för den övergripande kyrkliga förvaltningen, spridning, och försvar av religionen Scientology och olika Scientology Kyrkor, tjänar Religious Technology Center som den yttersta beskyddaren av religionen. Även om varje Scientologi-organisation och, faktiskt, varje scientolog förväntas genomdriva standardmässig tillämpning av Scientologys skrifter, är RTC slutlig skiljedomare i frågor rörande renlärighet.

David Miscavige är styrelseordförande i RTC.