HUR ÄR SCIENTOLOGY KYRKAN STRUKTURERAD?

Scientology Kyrkan är formad till en kyrklig struktur som förenar och anpassar en mängd olika religiösa verksamheter, vilket inte bara inkluderar att tillhandahålla Scientologys religiösa tjänster och utövningar, utan även värva nya medlemmar, kyrklig förvaltning, förmedling av kommunikation, framställning och spridning av informationsmaterial och många andra funktioner. Således är Scientologys religiösa gemenskap enad både genom gemensamma trossatser och bruk och en organisatorisk form som är unikt anpassad för dess religiösa uppdrag.

På de lägre nivåerna av denna hierarki finns enskilda fältauditörer, Scientologys religiösa grupper och Scientologi-missioner som är engagerade i att tillhandahålla auditering och utbildning till nybörjare. På den högre nivån finns större Scientologi-organisationer som tillhandahåller de avancerade nivåerna av religiös vägledning och utbildning. 

Ett system för internationell ecklesiastisk förvaltning omfattar alla Scientology Kyrkor. Från Church of Scientology International genom en rad kontinentala sambandskontor som ansvarar för geografiska områden, stödjer, samordnar och verkar denna ledningsstruktur för att se till att de andliga filosofierna och teknologierna Dianetics och Scientology finns tillgängliga för alla som vill dra nytta av dem och att Scientologi-tjänster tillämpas exakt enligt L. Ron Hubbards riktlinjer.

Eftersom Scientologys skrifter kräver att dess religiösa utövning utförs på ett rättroget sätt, bidrar den hierarkiska strukturen till att garantera att kyrkorna får det ecklesiastiska stöd och den vägledning som behövs för att göra detta. Således tillförsäkras alla scientologer en ortodox religiös efterlevnad i varje kyrka i världen.

Varje enskild Scientology Kyrka är separat inkorporerad och leds av en egen styrelse. Personalmedlemmar och chefer bildar också den ecklesiastiska ledningen i kyrkan och är fullt ansvariga för att se till att tjänster tillhandahålls till församlingsmedlemmarna och deras omgivande samhällen.