TROR SCIENTOLOGY PÅ REINKARNATION ELLER TIDIGARE LIV?

En stor majoritet av världens befolkning tror på reinkarnation och bara under de gångna få århundradena, med uppkomsten av naturvetenskaperna, började en strikt materialistisk syn fördunkla det andliga.

På senare tid har den traditionella definitionen på reinkarnation förändrats från dess ursprungliga betydelse. Ordet har kommit att betyda ”att bli född på nytt i olika livsformer” (t ex som ett djur, en insekt, etc) men den egentliga definitionen är ”att bli född på nytt in i köttet eller till en annan kropp”. Så det man vanligen tänker på som reinkarnation är ett avgränsat system i sig, inte en del av Scientology. Snarare omfattar Scientology Kyrkan den senare, ursprungliga definitionen.

Idag har många människor i Scientology visshet om att de har levt före sitt nuvarande liv. Dessa kallas tidigare liv, inte reinkarnation. Tidigare liv är inte en dogm i Scientology, men vanligtvis erfar scientologer ett tidigare liv under sin auditering och vet då själva att de har levt förut. Att anse att man har haft en fysisk eller annan typ av existens, före den identitet som den nuvarande kroppen representerar, är ingen ny tanke – men den är spännande.

Det är ett faktum att om man inte hanterar aberrationer som byggts upp i tidigare liv, gör man inga framsteg. I Scientology får man de verktyg man behöver för att hantera upprördheter och aberrationer från tidigare liv som påverkar en negativt i nuet. På så vis blir man fri att leva ett mycket lyckligare liv.