TROR SCIENTOLOGY PÅ VÄLGÖRENHET OCH SOCIALVÅRD?

Ja, det gör den. Scientologer tror emellertid också på principen att någon form av utbyte är nödvändig i alla slags relationer. Om någon bara tar emot och aldrig ger, kommer han att förlora sin självrespekt och bli olycklig. Följaktligen uppmuntrar alla Scientologi-sponsrade välgörenhetsprojekt ofta de som mottar välgörenheten att ge egna bidrag i utbyte genom att personligen ge hjälp till andra som behöver det. Sådana bidrag gör att man kan erhålla hjälp och ändå bibehålla sin självrespekt.