HUR SER SCIENTOLOGER PÅ LIVET?

Som ett spel. Ett spel där alla kan vinna och ingen behöver förlora. Scientologer ser positivt på livet och tror att det finns hopp om en förnuftigare värld och en bättre civilisation, och gör allt de kan för att uppnå detta.