VAD ÄR SCIENTOLOGYS SYN PÅ MOSES, JESUS, MUHAMMED, BUDDHA OCH ANDRA RELIGIÖSA PERSONLIGHETER I DET FÖRFLUTNA?

L. Ron Hubbard hedrade de stora religiösa ledarna i det förflutna för den visdom som de gav världen. Han skrev att Scientology delar ”de mål som fastställts för människan av Kristus, vilket är vishet, god hälsa och odödlighet”.

I ”Religionens inflytande i samhället: Frivilligpastorns roll, säger L. Ron Hubbard:

”De stora religiösa, civiliserande krafterna i det förflutna – buddism, judendom, kristendom och andra – har alla betonat differentiering mellan gott och ont och högre etiska värderingar.”

I ”Människans hopp”, en föreläsning från 3 juni 1955, fastslår L. Ron Hubbard att han hedrar:

”De stora andliga ledarna från förr – inte från modern tid, utan från förr – eftersom dessa människor lämnade efter sig tillräckligt mycket tradition för att göra oss medvetna om det faktum att det fanns en andlig sida hos människan. Dessa stora andliga ledare har blivit hängda, smädade, vantolkade, felciterade, har inte blivit förstådda överhuvudtaget, men det är icke desto mindre genom deras händer som en fackla förts vidare genom århundradena, så att vi kunde kulminera med en större förmåga för människan och lite hopp för hennes framtid ...

Men alla de här personerna sade någonting som var mycket viktigare än att ’Det finns en andlig sida av livet’. De sade: ’Det finns hopp. Folk kan komma till er och de kan tala om för er att allt är förlorat, att ni är döda, att ni är fångade och att det inte finns något hopp för er. De kan komma till er och säga detta, men det är inte sant. Det finns hopp. Ni fortsätter faktiskt att leva. Det här livet är inte allt som finns. Det finns något framtida liv i vilket ni kan göra bättre ifrån er, ha värdigare framgång än vad ni nu har.’ Och det är allt dessa personer sade. ...

”... en enorm mängd av vad vi idag kallar religion på det här västra halvklotet gavs till detta västra halvklot direkt av Gautama Buddha. Det filtrerades genom Mellanöstern. ’Älska din nästa’ var en av de första sakerna han lärde ut, och det är den lärdomen vi har fått från Mellanöstern.

Men vad jag säger är att de här personerna förde vidare en fackla med visdom, med information, från generation till generation. Den fördes vidare längs geografiska vägar, och en av dessa geografiska vägar var Mellanöstern. Och en av dem som förde den vidare var en man vid namn Moses. Och återigen fördes den vidare till en man vid namn Kristus. Och han förde den vidare, och till och med arabländerna fick behållning av det här genom sin egen profet, Muhammed.

De här männen anser jag vara stora andliga ledare, eftersom de genom tiderna skänkte människan hopp om att livet kan fortsätta, att det finns en andlig sida av tillvaron, att livet inte bara var byteshandel och vinst.”

Dessutom lärde L. Ron Hubbard ut att vars och ens religiösa trosuppfattning förtjänar respekt. I boken Vägen till lycka, som faktiskt inte är ett religiöst arbete, utan kan användas av alla, oavsett om de är religiösa eller inte, tillhandahöll L. Ron Hubbard ett antal praktiska riktlinjer att leva efter. En av levnadsreglerna i boken är ”Respektera andras religiösa övertygelser”.

”Tolerans är en bra grund att bygga mänskliga relationer på. När man betraktar de blodbad och det lidande som har vållats av religiös intolerans under mänsklighetens hela historia och in i modern tid, förstår man att intolerans är en mycket överlevnadsfientlig företeelse.

Religiös tolerans innebär inte att man inte kan ge uttryck åt sin egen övertygelse. Det innebär dock, att försök att underminera eller angripa andras religiösa tro och övertygelse alltid har varit en snabb väg till problem.”