FÖRSÖKER SCIENTOLOGY STYRA VÄRLDEN?

Nej. Scientologys mål, så som de beskrivs av L. Ron Hubbard, är att skapa ”en civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”

Som L. Ron Hubbard ytterligare uttryckt: ”Vi eftersträvar ingen revolution. Vi strävar bara efter evolution till högre existenstillstånd för individen och för samhället.”

Scientology vill förbättra och hantera missförhållanden i samhället, och scientologer anser att världen kan bli bättre genom att detta görs. Scientologys mission är inte att rädda världen. Scientologys mission är att göra individen fri.