ANSER SCIENTOLOGY ATT PRESSEN ÄR FIENTLIG?

Nej. Kyrkan betraktar medierna som en viktig del av samhället som, om de arbetar ansvarsfullt, kan åstadkomma en enorm mängd gott. I själva verket arbetar scientologer för att skydda och upprätthålla yttrandefriheten över hela världen.

Med detta sagt är Scientology Kyrkans syn på pressen i överensstämmelse med den som innehas av allmänheten som, vilket undersökningar visar, ofta finner pressreportage felaktiga, partiska och alltför ofta präglade av särintressen.

För att rätta till saken, följer kyrkans medlemmar En scientologs kodex och arbetar för att hålla pressen väl underrättad om Scientology och dess verksamhet. I själva verket har kyrkan arbetat flitigt med pressen vid tusentals tillfällen genom åren. En ansvarsfull press kan vara ett effektivt instrument för sociala reformer, och många av Scientology Kyrkans avslöjanden om kränkningar av mänskliga rättigheter blev kända just genom reportage i media. I själva verket har Scientology Kyrkans tidskrift Freedom hedrat många journalister som genom sitt engagemang och sin ståndaktighet har belyst övergrepp och bidragit till nödvändiga reformer.

Men då och då har mindre ansvarsfulla journalister medvetet vilselett allmänheten om Scientology. Eftersom den är en ny religion har det förekommit mysterier, missförstånd och en del kontroverser som oundvikligen följer med det som är nytt och annorlunda. Detta är inte unikt för Scientology. Men att tota ihop en sensationell saga och därigenom ge näring åt religiös trångsynthet är orimligt. Det tjänar inte bara allmänheten dåligt, utan utsätter även scientologer för fara.

Under senare år har kyrkans representanter träffat redaktionsstyrelser för större medier för att informera dem om Scientology, dess policy och verksamhet. Dessa mötena bidrar till att skingra de rykten och falska anklagelser som har samlats i dataarkiv och använts som referensmaterial under årens lopp. Sådana möten har varit mycket nyttiga för både kyrkan och journalister.