VAD ÄR SCIENTOLOGYS UPPFATTNING OM ANDRA RELIGIONER?

Scientology respekterar alla religioner. Den delar med andra religioner drömmar om fred och räddning. Kyrkans trosbekännelse hävdar ”att varje människa har en oförytterlig rätt till sina egna religiösa bruk och deras utövning”.

Kyrkan är som institution välkänd för sitt religiösa samarbete med alla andra religioner. På det personliga planet uppmanar den moralkodex som scientologer följer särskilt till:

  • ”Respektera andras religiösa övertygelser

  • Tolerans är en bra grund att bygga mänskliga relationer på.

  • När man betraktar de blodbad och det lidande som har vållats av religiös intolerans under mänsklighetens hela historia och in i modern tid, förstår man att intolerans är en mycket överlevnadsfientlig företeelse.

  • ”Religiös tolerans innebär inte att man inte kan ge uttryck åt sin egen övertygelse. Det innebär dock, att försök att underminera eller angripa andras religiösa tro och övertygelse alltid har varit en snabb väg till problem.

  • Det kan uppstå stridigheter
    på vägen till lycka när man
    inte respekterar andras religiösa övertygelser.”

Religion idag är föremål för mycket diskussion och kritisk granskning. Men aldrig har dess civiliserande inflytande varit viktigare. L. Ron Hubbard hävdade att religion är den första känslan av gemenskap:

”När religionen inte är, eller har upphört att vara, inflytelserik i ett samhälle, ärver staten hela bördan av den allmänna omoralen, kriminaliteten och intoleransen. Den måste då använda bestraffning och polis. Detta är emellertid inte framgångsrikt, eftersom moral, integritet och självrespekt inte kan påtvingas med någon större framgång, om dessa saker inte redan existerar naturligt hos en individ. Dessa egenskaper kan endast frambringas genom ett andligt medvetande och ett inpräntande av deras andliga värde. Det måste finnas mer förnuft och en större känslomässig motivering att vara moralisk osv, än hotet om mänsklig bestraffning.”