VAD ÅSTADKOMMER SCIENTOLOGY?

Scientology lägger tonvikten på tillämpning och användbarhet beträffande dess principer och procedurer. Utövad på rätt sätt gör Scientology det möjligt för en att utvecklas inom alla aspekter av livet, både andliga och världsliga. Den vänder sig till individen och får till stånd större livsglädje och självförtroende, genom att öka hans medvetenhet och förmåga. Den skiljer sig från andra religiösa filosofier i det att den tillhandahåller medlen med vilka en person kan öka sin förmåga att effektivt lösa de problem och situationer som han och andra ställs inför i livet.

En fundamental premiss i Scientology är att människan i grunden är god och att hon kan förbättra tillstånd i livet. Scientology i sig kan dock inte lova att uträtta någonting. Bara individen själv kan få till stånd sin egen förbättring genom att tillämpa Scientologys lärosatser på sig själv och i umgänget med andra.