HUR SER SCIENTOLOGY PÅ ÄKTENSKAP OCH FAMILJ?

Scientology betraktar familjen som varje samhälles byggsten, och äktenskap som en väsentlig del av ett stabilt familjeliv.

Folk upptäcker ofta efter att de börjar utöva Scientology att deras förhållande med sina äkta hälfter och andra familjemedlemmar radikalt förbättras. Detta beror på att Scientology lär en individ att kommunicera mer öppet med andra, ökar hans förmåga att tycka om sina medmänniskor och sätter honom i stånd till bättre kommunikation med familj och vänner.

Undersökningar visar att människor, efter att ha deltagit i Scientologi-tjänster, är mer benägna att ingå äktenskap eller att förbli gifta och att få barn, än innan de blev scientologer.

Om man vill veta mer kan man läsa ”Äktenskap” i Scientology handboken eller anmäla sig till online-kursen.