HUR SER KYRKAN PÅ FÖRHÅLLANDET MELLAN EN SCIENTOLOG OCH FAMILJEMEDLEMMAR SOM INTE ÄR SCIENTOLOGER?

Eftersom Scientology är en relativt ung religion har de flesta scientologer släktingar som är icke-scientologer. Kyrkan uppmuntrar och hjälper sina medlemmar att ha utmärkta familjerelationer, oavsett om deras anhöriga är scientologer eller inte. Faktum är att förhållandet mellan en scientolog och resten av hans eller hennes familj regelmässigt förbättras efter det att de börjat använda Scientology, eftersom de skaffat sig kunskaper för att förbättra kommunikation och metoder att gripa sig an och lösa de problem som tidigare kan ha funnits.

Kyrkan gör mycket för att återställa harmonin vid familjetvister, om problem skulle uppstå. Som exempel kan nämnas att Scientologi-kaplaner hjälper familjemedlemmar att träffas och reda ut den egentliga orsaken till deras oenighet. Scientologers vänner och familjer är alltid välkomna att besöka kyrkan, att träffa andra scientologer och få vilken fråga de än kan tänkas ha angående Scientology besvarad. Vare sig de andra i familjen väljer att bli scientologer eller inte, är scientologer väldigt stolta över sin bakgrund att framgångsrikt ha löst familjeproblem och konflikter.