VAD ÄR DET EGENTLIGEN EN SCIENTOLOGY KYRKA ELLER -MISSION GÖR?

Scientology Kyrkornas och Scientologi-missionernas huvudsakliga verksamhet är att betjäna sina församlingsmedlemmar och erbjuda dem de religiösa tjänsterna i deras trosutövning, vilket inkluderar Scientologi-auditering och -utbildning, söndagsbetraktelser, vigslar, begravningar och namngivningsceremonier, såväl som andra liknande religiösa tjänster.

Scientology Kyrkor och -missioner hjälper individen att bli mer kapabel att hjälpa sig själv och hjälpa andra. Detta sker genom utbildning och vägledning.