VAD ÄR SCIENTOLOGYS SÖNDAGSBETRAKTELSER?

Söndagsbetraktelser är medelpunkter i ett enat religiöst samfund. Scientologi-tjänster erbjuder dessutom fungerande sanningar som församlingsmedlemmar och besökare därefter kan tillämpa för att förbättra sitt liv. Genom att delta i dessa tjänster kan man ytterligare komma att uppleva sanningen om sin tillvaro som en odödlig själ. Det är budskapet om inspiration och hopp som varje person får med sig efter att ha besökt en söndagsbetraktelse i Scientology.

Scientology Kyrkans söndagsbetraktelse består av en uppläsning av trosbekännelsen i Scientology Kyrkan, en predikan som bygger på texter av Scientologys grundare L. Ron Hubbard eller består av en uppspelning av en av hans inspelade föreläsningar. Kyrkorna förrättar också andlig vägledning i Scientology där hela församlingen deltar samt gör tillkännagivanden om kyrkans olika evenemang och program. Söndagsbetraktelsen avslutas alltid med en bön.

Scientology Kyrkans trosbekännelse

Varje söndagsbetraktelse börjar med uppläsning av Scientology Kyrkans trosbeskännelse.Detta dokument bekräftar kyrkans andliga mål, upprepar kyrkans uppgift i samhället och ger medlemmarna en möjlighet att förstärka sitt engagemang i religionen.

Dagens text

Scientology hävdar att människan bestämmer sin egen andliga framtid genom de principer och utövningar som finns i religionens skrifter, genom sina handlingar gentemot andra och sin efterlevnad av de uppföranderegler som uttrycks i Scientology Kyrkans trosbekännelse. Följaktligen behandlar dagens text ett ämne med anknytning till en viktig Scientologi-princip eller praxis och utforskar dess betydelse för vardagstillvaron. Pastorns yttersta mål är att varje medlem i församlingen lämnar kyrkan med en högre grad av andligt medvetande som ett resultat av de sanningar de lärt sig under betraktelsen och en ökad förståelse för hur de kan tillämpa dessa sanningar i sitt liv.

L. Ron Hubbard-föreläsning

Eftersom Scientology föddes under 1900-talet är denna religion unik bland de stora religionerna i världen genom att alla dess skrifter är trogna de ursprungligen skrivna och talade orden. Dessa ord har bevarats precis som de nedskrivits och talats och detta kommer alltid att vara fallet, tack vare den teknik som finns i denna tid. L. Ron Hubbard gav mer än 3 000 föreläsningar över hela världen. Dessa föreläsningar beskrev i detalj hans upptäckter och den forskningsväg han gick, och många av dem beskriver Scientologys grundprinciper. Ofta väljs en av dessa föreläsningar och spelas upp under söndagsbetraktelsen.

Grupprocessing

Andlig vägledning, som kallas auditering (från latinets audire, ”att höra eller lyssna”), och är det centrala i Scientologys religiösa utövning. Därför är det naturligt att auditering är en väsentlig del av varje söndagsbetraktelse. Kaplanen fungerar som auditör för gruppen och förmedlar auditeringstjänster som är särskilt lämpade för grupper och som går i linje med den för dagen planerade predikan. Gruppauditering består av ett kommando (riktning) eller serier av auditeringskommandon som kan öka medvetenheten och sätta en i bättre kommunikation med ens omvärld. Viktigast av allt, dessa hjälper individer att frigöra sig från negativt materiellt inflytande från det fysiska universum så att de blir bättre i stånd att återvinna sin egen andliga medvetenhet.

Kungörelser

Eftersom scientologer är aktivt engagerade i att utöva sin religion, vilket inbegriper att förverkliga Scientologys mål att göra den här världen till en bättre plats, är det många av dem som deltar i denna tjänst i utåtriktad välgörande verksamhet i sitt område, för vilket Scientology Kyrkor är kända. En del av pastorns uppgifter är alltså att informera församlingen om pågående samhällsprogram där kyrkan deltar och engagera medlemmarna i församlingen till att bidra.

Bön

Söndagsbetraktelsen avslutas med en läsning av Bön för total frihet