VAD ÄR FÄLTMEDARBETARE (FSMS)?

Fältmedarbetare är enskilda scientologer som arbetar med att sprida Scientology och som hjälper till att samla in medel till kyrkan genom att förse intresserade vänner, familjemedlemmar och bekanta med grundläggande Scientologi-böcker, och de introducerar även andra intresserade människor i kyrkans verksamhet. Fältmedarbetare utnämns av närmaste Scientology Kyrka. Eftersom de själva har upplevt stora andliga framgångar genom Dianetics och Scientology, vill fältmedarbetare dela med sig av teknologin till andra.