HUR SER SCIENTOLOGY PÅ DROGER OCH MEDICINER? 

Scientologer använder föreskrivna mediciner när de är fysiskt sjuka, och förlitar sig även på rådgivning och behandling av läkare. Scientologer använder inte illegala droger eller personlighetsförändrande psykiatriska droger.

Scientologer anser att droger har en extremt skadlig inverkan på individen – både kroppsligt, mentalt och andligt. Droger minskar medvetandet och blockerar förmågor. De är en ”lösning” på något annat problem, men till slut blir de i sig själva ett ännu större problem. 

L. Ron Hubbard utvecklade en hel mängd teknologi för att möjliggöra för individer att återhämta sig från skadliga mentala och andliga verkningar av droger, inklusive Reningsprogrammet. Hans upptäckter inom detta område används också ofta i den sekulära världen, särskilt i det internationella nätverket Narconons rehabiliteringshem för drogmissbrukare.