MÅSTE MAN TRO PÅ SCIENTOLOGY?

Nej. Ingen förväntas ”tro” på Scientology. Man förväntas bara studera och tillämpa Scientologys religiösa principer och bruk och själv se om Scientology fungerar. För att citera L. Ron Hubbard:

”Det som inte är sant i Scientology för dig, när du undersöker det noggrant, är inte sant.”