VAD KOMMER JAG ATT FÅ UT AV AUDITERING?

Scientologi-auditering ges i en noggrant angiven ordningsföljd och hanterar de huvudsakliga hinder som människor stöter på när de försöker uppnå sina mål. När man får auditering börjar man inse att man förändras, att ens syn på livet förbättras och att man blir mer kompetent. I Scientology talar ingen om för en när man har fullbordat en audite­ringsnivå – man vet det själv, eftersom det bara är man själv som vet exakt vad det är man upplever. Detta gör en person förvissad om att han har uppnått de andliga framsteg som han vill uppnå för varje nivå.

Det kommer säkerligen också att ske några utåt synliga förändringar: Man kanske ser friskare och gladare ut. Folk kan mycket väl kommentera om hur lugn eller glad man ser ut eller hur bra det går för en på jobbet.

Vi gör inga anspråk när det gäller Dianetik eller Scientology. När du har upplevt det, är det du som kommer att göra anspråken.