DELTAR ALL SCIENTOLOGI-PERSONAL I BÅDE AUDITERING OCH UTBILDNING?

Ja, naturligtvis.