HUR SKILJER SIG SCIENTOLOGY FRÅN ANDRA RELIGIONER?

Medan Scientology har mycket gemensamt med andra religioner när det gäller grundläggande religiösa begrepp och ett uppdrag att förbättra samhället, är den mest värdefulla tillgång Scientology har att erbjuda själva teknologin för att uppnå större andlig medvetenhet. 

En del religioner erbjuder frälsning i livet efter detta, under det att Scientology erbjuder visshet om en evig befrielse här och nu. 

Scientology gör det också möjligt för varje religion att nå sitt mål och är därför en ”religionernas religion”.