VAD VAR BETYDELSEN AV IRS (USAS SKATTEMYNDIGHETER) UTSLAG ANGÅENDE SCIENTOLOGY KYRKOR?

Striden med Internal Revenue Service löstes slutligen på ett fördelaktigt sätt den 1 oktober 1993.Den dagen gav IRS ut brev som erkände Church of Scientology International och närstående kyrkor och organisationer, alla 150 av dem, såsom skattefria enligt avsnitt 501 (c) (3) av Internal Revenue Code.

Detta erkännande markerade slutet på en fyrtio år lång konflikt mellan kyrkan och IRS.Det kom efter en tvåårig undersökning av aldrig tidigare skådad omfattning och djup, som omfattade alla Scientology Kyrkans världsomspännande verksamheter.Det kulminerade i utgivningen av IRS utslag som erkänner Church of Scientology Internationals – religionen Scientologys moderkyrka – skattefria status på religiös grund och på grund av dess välgörenhetsverksamhet; denna status tillerkändes även 150 anslutna kyrkor och missioner samt organisationer som arbetar för att förbättra samhället.

IRS utslag fastslog att:

1. Scientology Kyrkor och tillhörande välgörenhetsorganisationer och läroanstalter drivs uteslutande för erkända religiösa och välgörande ändamål.

2. Scientology Kyrkor och tillhörande välgörenhetsorganisationer och utbildningsinstitutioner verkar i allmänhetens intresse snarare än i privatpersoners intressen.

3. Ingen del av nettointäkterna från dessa Scientology Kyrkor eller deras besläktade välgörenhetsorganisationer och läroanstalter används till förmån för enskild eller icke-välgörande verksamhet.

4. Ingen del av verksamheten inom Scientology Kyrkor rör deltagande i någon kampanj för offentliga ämbeten.

5. Syftet med dessa organisationer bryter inte mot grundläggande allmän policy.

IRS fastslog också att Scientology Kyrkor är behöriga som kyrkor enligt kriterier som förutsätter att det finns en etablerad religiös lära, religiös litteratur och en religiös historia, examinering och vigning av pastorer och en religiös gemenskap av troende.

Ansökningar, styrkande material och IRS frågor och brevväxling för 1993 års utslag om skattebefrielse, finns tillgängligt för allmänheten och har funnits sedan utslagen om befrielse gavs ut den 1 oktober 1993.Dessa dokument tar upp omkring fem hyllmetrar och är faktiskt den mest omfattande administrativa dokumentation som någon lämnat för att söka skattebefrielse.