VARFÖR KALLAS SCIENTOLOGY EN RELIGION?

Scientology uppfyller tveklöst alla tre kriterierna som generellt används av religionsforskare runt om i världen för att fastslå religiositet: 1) En tro på någon form av yttersta verklighet, såsom den högsta eller eviga sanningen som står över det som existerar här och nu i den världsliga tillvaron; 2) religiösa utövningar som inriktar sig på att förstå, uppnå eller kommunicera med denna yttersta verklighet; och 3) en gemenskap av troende som tillsammans eftersträvar denna yttersta verklighet. 

Scientologys syn på en yttersta verklighet som överstiger den materiella världen inkluderar föreställningar om thetanen och dynamikerna vari ingår den andliga världen (den sjunde dynamiken) och det högsta väsendet (den åttonde dynamiken). Det andra kriteriet återfinns i Scientologys kyrkliga ceremonier, såsom namngivning, vigslar och begravningar, men framför allt i de religiösa auditerings- och utbildningstjänsterna, genom vilka scientologer ökar sin andliga medvetenhet och uppnår en

förståelse av både den andliga världen, och i slutänden det högsta väsendet. Vad gäller det tredje kriteriet, så kan man finna en mycket livskraftig gemenskap av troende i vilken Scientology Kyrka som helst så gott som när som helst under dagen.

Scientology är således en religion i ordets mest traditionella betydelse. Scientology hjälper människan att bli mer medveten om sin egen andliga natur och den andliga naturen hos omgivningen, och således mer medveten om Gud.

Scientology för vidare en religiös tradition som sträcker sig tiotusen år bakåt och omfattar sanningar som finns i de äldsta heliga skrifterna för den hinduiska Vedan och buddismens visdom. 

Scientology har i likhet med alla större religioner en dröm om fred på jorden och befrielse för människan. Det nya med Scientology är att den erbjuder en exakt väg för att uppnå andlig förbättring här och nu, och ett sätt att åstadkomma detta med fullständig visshet.