HUR KOMMER DET SIG ATT EN ENDA MÄNNISKA KUNDE UPPTÄCKA SÅ MYCKET INFORMATION?

L. Ron Hubbard brydde sig helt enkelt om det tillräckligt mycket för att vilja göra det, och förfogade över den intelligens och ståndaktighet som krävdes för att utföra forskningen och finna kunskapen. 

Få människor har utbildats dels i österländska filosofier, dels i de högsta nivåerna av västerländsk vetenskap. Han visste att hans forskning var värdefull endast i den mån den ledde fram till fungerande lösningar på människans problem; därför testade han alla sina upptäckter och utvecklade de effektivaste metoderna att tillämpa resultaten av denna forskning. Hans fungerande metoder gjorde det möjligt för honom att gå vidare med sin forskning till allt högre nivåer av andligt medvetande.