HUR BLIR MAN CLEAR?

Helt enkelt genom att ta sitt första steg i Scientology eller genom att ta nästa steg, så som det beskrivs på Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen och därefter fortsätta uppför de nivåer som beskrivs på denna tabell.