DEN EMOTIONELLA TONSKALAN

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • En skala över emotioner som alla upplever i livet, från den högsta till den lägsta.
  • Hur man korrekt kan förutse beteendet hos en potentiell maka eller make, affärspartner, anställd eller vän – innan man engagerar sig i en relation.
  • Enkla verktyg man kan använda för att höja sin egen eller en annan persons emotionella tillstånd.

Kursöversikt

Hur ofta har du inte hört någon säga: ”Jag förstår honom inte”? Ibland verkar irrationellt och oförutsett agerande vara det normala bland våra vänner.

Faktum är att det aldrig tidigare har funnits en fungerande metod som alltid förutser mänskligt beteende – inte förrän nu.

L. Ron Hubbard utvecklade just en sådan metod, och den är tillämplig på alla människor, utan undantag.

Med dessa data är det möjligt att exakt förutse beteendet hos en potentiell maka eller make, affärspartner, anställd eller vän – innan man binder upp sig i en relation. Riskerna som åtföljer mänsklig samverkan kan undvikas helt och hållet eller minskas när man osvikligt kan förutse hur människor kommer att bete sig.

Genom att förstå och använda informationen i den här kursen kommer alla aspekter av mänskliga relationer att bli mer produktiva och mer givande. Du kommer att veta vem du ska umgås med, vem du ska undvika, och du kommer att vara i stånd att hjälpa dem som har hamnat i besvärliga situationer med andra. Föreställ dig hur det skulle vara att mycket snabbt veta hur människor kommer att uppföra sig vid varje givet tillfälle. Det kan du. Varje gång.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

6 till 8 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Den emotionella Tonskalan
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.