GRUNDERNA I PUBLIC RELATIONS

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Vad public relations är och hur man med framgång kan använda det för att vinna det stöd man behöver från andra.
  • Hur man korrekt kan identifiera sin målgrupp och nå dessa människor med ett budskap som de kommer att reagera positivt på.
  • Många värdefulla verktyg man kan använda för att göra sitt goda arbete känt och väl mottaget.

Kursöversikt

Public relations ger en medlen för att kunna kommunicera sina idéer och få dem accepterade – en färdighet som är absolut nödvändig när man har att göra med nya idéer. Det är ett sätt att få stöd för sina projekt och ansträngningar.

Public relations betraktas allmänt som en metod för att få publicitet och har tidigare varit föremål för hårda begränsningar. Detta var en metod som saknade vissa väsentliga beståndsdelar. Tack vare några viktiga upptäckter i Scientology har framsteg gjort hela denna aktivitet betydligt mer användbar och effektiv.

L. Ron Hubbards förbättringar av public relations gör det inte bara oumbärligt för alla grupper och individer, utan avlägsnar de tidigare inneboende begränsningarna. Fastän den fullständiga teknologin är omfattande, kommer de grundläggande principerna som avhandlas här att vara av kolossalt värde för vem som helst med ett värdefullt syfte.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

5 till 6 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Grunderna i public relations
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.