KOMMUNIKATION

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Hur man kan kommunicera med en annan så att han lyssnar och förstår vad man säger.
  • Den exakta formeln för framgångsrik kommunikation – och hur man i hög grad förbättrar sin förmåga att kommunicera med vem som helst.
  • Verktyg man kan använda för att korrigera varenda misslyckad kommunikation man haft med någon annan.

Kursöversikt

L. Ron Hubbard skrev: ”En människa är levande i samma mån som hon kan kommunicera.” Och kommunikation är en sida av livet som han verkligen utforskade mycket omsorgsfullt. Till sist hade han skrivit hundratusentals ord om detta väsentliga ämne. Det är mycket viktigt att behärska kommunikation inom alla områden av mänsklig växelverkan. Faktum är att när det kommer till kritan, är kommunikation den enda aktivitet som alla människor har gemensamt, på alla nivåer.

Fördelarna med effektiv kommunikation är så många att de inte går att räkna upp, eftersom de förbättrar varje aspekt av livet, från det rent personliga till det yrkesmässiga. Förmågan att kommunicera är absolut nödvändig för framgång inom varje strävan.

I det här häftet får man reda på vad bra kommunikation består av och hur man känner igen dålig kommunikation, vilka beståndsdelarna i kommunikation är och hur man använder dem, och hur det kommer sig att mer kommunikation, inte mindre, ger en människa större frihet.

I denna kurs och motsvarande häfte finns också en mängd övningar som L. Ron Hubbard utvecklade för att förbättra en persons kommunikationsnivå och som har stor praktisk tillämpning i livet. En grundlig förståelse av dessa data kommer att förse en med verktyg som man kan använda för all framtid.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

12 till 15 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Kommunikation
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.