SVAR PÅ DROGPROBLEMET

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur de ackumulerade effekterna av att ta droger kan orsaka skada hos en person, till och med långt efter att han slutat ta dem.
  • De skadliga verkningar som droger har, både på sinnet och på individen själv.
  • Effektiva verktyg man kan använda för att hjälpa någon att på ett tryggt sätt sluta ta droger

Kursöversikt

Att säga att droger har blivit samhällets största missförhållande är ingen överdrift. Inget område av livet lämnas oberört av denna epidemi. Brott och våld är de mest uppenbara biprodukterna, men avsaknad av moral, avbruten utbildning och förstörda liv är verkligen inte mindre allvarliga och de är precis lika vanligt förekommande.

Och problemet begränsas inte till gatudroger; effekterna av medicinska och psykiatriska droger, vare sig det är smärtstillande, lugnande eller ”antidepressiva” medel, är precis lika katastrofala.

L. Ron Hubbard tog itu med detta problem, inte med målet att komma till rätta med personers fysiska sjukdomar, utan som en fortsättning på sin strävan att befria människan som ande och under denna strävan hantera varje hinder som behövde hanteras. Droger var ett sådant hinder.

Ända tills L. Ron Hubbard utvecklade ett fungerande drogrehabiliteringsprogram fanns det ingen lösning. Psykiatriinspirerade program hade många fler misslyckanden än framgångar och en del skapade enbart värre missbruk. Andra mer välmenande människor upptäckte att goda föresatser inte räckte. De saknade en teknologi som fungerade.

L. Ron Hubbards program tillhandahåller den teknologin. Från att hjälpa personen att upptäcka varför han eller hon tog droger från första början, till att eliminera den mentala och andliga skada som orsakats av drogerna, till att avgifta kroppen från drogrester som funnits under lång tid, till att förse personen med verktyg som kommer att göra det möjligt för honom eller henne att förbli drogfri för gott. Enligt hundratusentals vittnesmål kan idag, för första gången, de som missbrukar droger och alkohol befria sig själva från detta gissel och konfrontera livet med förnyad kraft och förnyat hopp. Denna kurs innehåller några av de elementära principerna i detta program och tillhandahåller den första verkliga förståelsen av missbruksproblem. 

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

7 till 8 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Svar på drogproblemet
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.