ORGANISERINGENS GRUNDER

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur man kan undvika störningsmoment och överarbete och försäkra sig om framgång inom vilken verksamhet som helst.
  • Det första steg man måste ta för att framgångsrikt organisera något – det kan vara ens egen yrkesbana eller ett helt företag.
  • Vad en organiseringsplan är och exakt hur man skapar en för att göra sin aktivitet, sitt projekt eller sin grupp mer produktiv.

Kursöversikt

Alla inser att det skulle vara bättre för människor om saker och ting var bättre organiserade. Vi har alla fått uppleva byråkratiska paragrafryttare, opersonliga regeringsorgan eller likgiltiga affärsföretag. Dålig organisering är ett allvarligt problem och kostar biljoner i slöseri, ineffektivitet och sänkt produktion.

På en mer personlig nivå är organisering en nyckelfaktor – och saknas ofta – för personlig framgång. Det är även en nödvändighet för en familj som vill lyckas. För att kunna uppnå sina mål, stora som små, måste man ha kunskap om organisering. Hur hushållar man mest effektivt och produktivt med sin tid, sina aktiviteter och sina resurser? Hur håller man distraherande faktorer till ett minimum? Och hur strömlinjeformar man sina krafter för att uppnå sina syften?

L. Ron Hubbard insåg att människan hade lika lite förståelse för hur man organiserar sina aktiviteter som hon hade om sin sanna andliga natur. Och en betydande del av hans forskning ägnades åt att klargöra ämnet organisering, en uppgift som han till fullo genomförde.

Denna kurs innehåller endast en del av de mest grundläggande principerna för den organisationsteknologi som han utarbetade, men dessa grunder är i sig själva tillräckliga för att i hög grad förbättra aktiviteten hos alla strävanden, vare sig det gäller en grupp eller en person. Kaos och förvirring är inga naturliga tillstånd i livet.

De existerar bara när naturliga lagar inte är förstådda och följs. Här finns några av naturlagarna för organisation och organisering.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är upplagd steg för steg med en serie läsuppgifter och frågor för att kontrollera din förståelse.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

4 till 6 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Organiseringens grunder
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.

Kursfullbordande

Efter att du avslutat Kursen Organiseringens grunder får du ett diplom per e-post.

 

Framgångsberättelser

”Jag har fått mer kunskap angående organisering, vilket var något jag inte visste mycket om tidigare. Nu är jag säker på detta ämne och när jag än sätter igång med någon aktivitet, organiserar jag mig enligt de tjugoen departementen från häftet och börjar utföra arbetet korrekt.

Jag tillämpar detta i mitt eget liv, i familjelivet och även i min organisation där jag arbetar och får positiva resultat. Jag har ändrat organiseringsplanen i mitt företag, och alla uppskattade initiativet.

När vi utsåg funktionerna och uppgifterna som skulle utföras av alla departementsbefattningar och deras medarbetare, har ledningen av arbetet blivit mer specifik och effektivare.

Jag hoppas kunna utveckla mig själv genom att tillämpa denna kunskap inom varje aspekt av mitt liv, och även att lära andra. Tack för ert vänliga samarbete och stöd.”

E.M.


”Det är en fantastisk möjlighet att lära mig hur jag kan förbättra min livskvalitet, genom att använda dessa metoder från Organiseringens grunder.

Det var en fantastisk kurs – den lärde mig att organisera mig bättre för att kunna producera, och jag insåg hur bortkommen jag var när det gällde att vara organiserad inom alla aspekter av mitt liv.

Att upptäcka allt detta var en upplevelse och med denna kunskap kan jag berätta för andra om den här kursen så att de kan hjälpa sig själva att utveckla och förbättra sina liv som människor och som ledare. Men först måste man organisera sig själv så att man är ett föredöme för andra.

Min värld har förändrats 180 grader med den här kursen – det är en organiserande process inom alla aspekter av mitt liv. Tack för denna kurs, för nu börjar jag leva mitt liv från en ny synvinkel.”

H.P.