ORGANISERINGENS GRUNDER

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur man kan undvika störningsmoment och överarbete och försäkra sig om framgång inom vilken verksamhet som helst.
  • Det första steg man måste ta för att framgångsrikt organisera något – det kan vara ens egen yrkesbana eller ett helt företag.
  • Vad en organiseringsplan är och exakt hur man skapar en för att göra sin aktivitet, sitt projekt eller sin grupp mer produktiv.

Kursöversikt

Alla inser att det skulle vara bättre för människor om saker och ting var bättre organiserade. Vi har alla fått uppleva byråkratiska paragrafryttare, opersonliga regeringsorgan eller likgiltiga affärsföretag. Dålig organisering är ett allvarligt problem och kostar biljoner i slöseri, ineffektivitet och sänkt produktion.

På en mer personlig nivå är organisering en nyckelfaktor – och saknas ofta – för personlig framgång. Det är även en nödvändighet för en familj som vill lyckas. För att kunna uppnå sina mål, stora som små, måste man ha kunskap om organisering. Hur hushållar man mest effektivt och produktivt med sin tid, sina aktiviteter och sina resurser? Hur håller man distraherande faktorer till ett minimum? Och hur strömlinjeformar man sina krafter för att uppnå sina syften?

L. Ron Hubbard insåg att människan hade lika lite förståelse för hur man organiserar sina aktiviteter som hon hade om sin sanna andliga natur. Och en betydande del av hans forskning ägnades åt att klargöra ämnet organisering, en uppgift som han till fullo genomförde.

Denna kurs innehåller endast en del av de mest grundläggande principerna för den organisationsteknologi som han utarbetade, men dessa grunder är i sig själva tillräckliga för att i hög grad förbättra aktiviteten hos alla strävanden, vare sig det gäller en grupp eller en person. Kaos och förvirring är inga naturliga tillstånd i livet.

De existerar bara när naturliga lagar inte är förstådda och följs. Här finns några av naturlagarna för organisation och organisering.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

4 till 6 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Organiseringens grunder
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.