TIDSSPÅRET

Den fortlöpande registreringen av mentala bilder som byggs upp under en persons liv kallas tidsspåret. Tidsspåret är en mycket exakt inspelning av en persons förflutna.

Man kan dra en grov parallell och likna tidsspåret vid en film – om denna film vore tredimensionell, kunde uppfattas med 57 olika perceptioner och kunde påverka åskådaren till fullo.

Sinnet använder dessa bilder för att fatta beslut som främjar överlevnaden. Även om det kan hända att en person misslyckas med en uppgift eller begår ett misstag, är den främsta drivkraften hos sinnet alltid överlevnad.

Men om nu detta är fallet, varför resulterar då inte samtliga handlingar som dikteras av sinnet i förbättrat överlevnad?

Varför upplever folk ibland irrationell rädsla, betvivlar sin egen duglighet eller hyser negativa känslor som verkar ogrundade med tanke på omständigheterna?

För att besvara dessa frågor behöver man förstå sinnets delar.