EGENSKAPER HOS EN CLEAR

Det har i människans historia aldrig tidigare varit möjligt att uppnå tillståndet Clear. En Clear besitter fundamentala inneboende egenskaper som inte alltid är inom räckhåll för den som inte är Clear – oanade egenskaper, som inte omfattats av tidigare förda diskussioner om människans förmågor och beteende. En Clear är:

 • Befriad från befintliga och potentiella psykosomatiska sjukdomar eller aberrationer
 • Självdeterminerad
 • Energisk och uthållig
 • Fri från hämningar
 • I stånd att uppfatta, återkalla, föreställa sig, skapa och göra beräkningar, på en nivå som ligger
  högt över det normala
 • Psykiskt stabil
 • Känslomässigt fri
 • I stånd att njuta av livet
 • Mindre olycksbenägen
 • Friskare
 • Snabbtänkt
 • I besittning av snabb reaktionsförmåga

Lycka är viktigt. Förmågan att ordna livet och omgivningen så att man kan njuta mer av livet, förmågan att tolerera ens medmänniskors svagheter, förmågan att uppfatta de verkliga faktorerna i en situation och att kunna lösa livets problem på ett riktigt sätt, förmågan att ta på sig och genomföra plikter – dessa saker är viktiga.

Livet är knappast värt att leva om man inte kan njuta av det. En Clear njuter i mycket hög grad av livet. Han kan klara av situationer som tidigare skulle ha gjort honom totalt förvirrad.

Tillståndet Clear kännetecknas av ett gott, fullödigt och glädjerikt liv.