Introduktion

Bakterier och virus kan spridas. När någon i ditt hushåll är sjuk med en smittsam sjukdom måste extra försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att sjukdomen sprids till andra personer i hushållet.

Att veta hur bakterier och virus kan spridas är det första steget i att förhindra överföringen av dem.

Vad är bakterier och virus?
bakterier

Bakterier är mycket små encelliga organismer som bara kan ses genom ett mikroskop. Bakterier får näringsämnen från sin omgivning, vilket i vissa fall är du eller någon annan levande varelse eller djur.

Det finns både goda och dåliga bakterier. Exempel på goda bakterier är de som hjälper matsmältningssystemet genom att hålla det fungerande och hindra skadliga bakterier från att ta sig in.

En del bakterier används till och med för att göra mediciner och vacciner.

Skadliga bakterier medverkar till karies, öroninfektioner, halsfluss och många andra infektioner och sjukdomar.

virus

Virus är extremt små organismer, till och med mindre än bakterier. Virus förökar sig och överlever endast när de är inne i en levande cell. Även om deras livslängd utanför levande celler vanligtvis är kort, kan vissa virus överleva i flera dagar på livlösa föremål och material.

Om en levande kropp är infekterad med ett virus, så innehåller kroppsvätskorna viruset. Och när dessa vätskor lämnas på ytor, såsom ett dörrhandtag eller en vattenkran, kan viruset förbli vid liv på dessa ytor i timmar eller dagar och överföras till en annan levande kropp.

värd

En värd är vilken som helst organism som bakterier eller virus lever i eller på för att få näring eller skydd. En person eller ett djur – katter, hundar, fåglar, vilken levande varelse som helst – kan vara en värd.

När ett virus har tagit sig in i en persons eller ett djurs (värdens) kropp, mångfaldigas och sprids det lätt och kan göra honom sjuk. Virus orsakar mindre sjukdomar, till exempel förkylningar, men de ligger också bakom allvarligare sjukdomar som mässling.

Hur bakterier och virus sprids

Bakterier och virus (smittoämnen) kan spridas på många sätt. Det finns tre huvudtyper av överföring som sker:

Direkt kontaktsmitta

Indirekt kontaktsmitta

Luftburen smitta

Direkt kontaktsmitta

hosta

Direkt kontakt betyder i grund och botten kontakt person till person. Det här inkluderar att skaka hand, high-fives, fistbumps, att pussas och att kramas.

Om någon är en värd för smittoämnen så innehåller hans kroppsvätskor smittoämnen. När han nyser eller hostar kommer det att hamna vätskedroppar på hans händer.

Om han sedan direkt vidrör en annan person, såsom att skaka hans hand, kan han överföra smittoämnena till den andra personen.

Indirekt kontaktsmitta

indirekt kontaktsmitta

Indirekt kontaktsmitta sker när någon sprider smittoämnen på ett föremål, en annan person rör vid det föremålet, och smittoämnena sprids till den personen.

Smittoämnen kan finnas på:

Dörrhandtag

Trappräcken

Bänkskivor

Vattenkranar

Telefoner

Nycklar

Kreditkort

Surfplattor

Fjärrkontroller

Tangentbord

Pennor

Alla andra föremål och ytor som vidrörs ofta

hosta

Så värden nyser eller hostar, rör sedan vid dörrhandtaget, och lämnar smittoämnen på det.

En annan person rör vid samma dörrhandtag och plockar upp smittoämnena.

Om personen sedan rör vid sina ögon, näsan, munnen eller öronen innan han grundligt tvättar händerna, kan smittoämnena komma in i hans kropp.

En annan vanlig form av indirekt kontakt sker när människor delar föremål med varandra. Det finns små droppar av kroppsvätska i vad som helst som kommer i kontakt med en persons mun.

Så indirekt kontakt sker när människor delar bestick, vattenflaskor, drycker, mat etc., och smittoämnen kan överföras från en person till en annan.

Luftburen smitta

Smittoämnen kan även färdas genom luften från en person till en annan.

Till exempel släpps det ut smittoämnen i luften när en värd hostar eller nyser. De mycket små dropparna från hosta eller en nysning kan färdas och sprida smittoämnen när de landar på ytor eller på en annan person.

Människor tappar ständigt hudceller och hår. Dessa kan också innehålla smittoämnen som sedan kan färdas genom luften och smitta andra.

Vad som är viktigt att veta är att en person kan vara en värd utan att ens veta om det. Till exempel kan en person ha ett virus i kroppen, men ändå inte ha några sjukdomssymtom. I själva verket blir han kanske aldrig sjuk. Men någon annan som är i kontakt med honom kan fortfarande plocka upp viruset och bli sjuk.

Hur bakterier och virus sprids

1

Smittoämnen
Smittoämnen är bakterier eller virus som kan orsaka infektion eller sjukdom.

2

Värd
Smittoämnena lever i cellerna hos en individ eller ett djur (värden).

3

Utsöndrande
Smittoämnena lämnar värden genom ögonen, näsan, munnen, öronen, öppna sår, urinvägarna etc.

Direkt kontaktsmitta
(person till person)
Indirekt
kontaktsmitta
(person till föremål, eller delad mat eller dryck, till person)
4

Överföring
Smittoämnena överförs genom direkt eller indirekt kontakt eller genom luften.

Luftburen smitta
(genom luften)
4

Överföring
Smittoämnena överförs genom direkt eller indirekt kontakt eller genom luften.

5

Inträngning
Smittoämnena infekterar en ny värd genom ögonen, näsan, munnen, öronen, öppna sår etc.

6

Ny värd
Den nya värden kanske eller kanske inte blir sjuk, men han kan nu överföra smittoämnena till andra personer.

Riktlinjer för hushåll med en person i isolering

Eftersom smittoämnen lätt överförs från en person till en annan, är det viktigt att isolera varje person som är sjuk eller eventuellt är sjuk med en smittsam sjukdom, så att man skyddar andra personer – familj, vänner, kollegor och övriga personer i samhället. Isolering innebär att separera en person från andra personer så att inga smittoämnen förs över till dem.

Om någon i ditt hushåll är sjuk med en smittsam sjukdom (eller du misstänker att personen har en smittsam sjukdom baserat på hans symtom), gör omedelbart följande:

 1. Se till att alla personer i hushållet stannar hemma.
 2. Gå inte till arbetet eller skolan. Arbeta eller studera hemifrån.
 3. Kontakta din läkare för råd. Ring i förväg innan du går till en vårdcentral, läkarmottagning eller ett sjukhus. Det kan vara lämpligt att stanna hemma och skydda andra personer från att bli smittade, såvida inte sjukdomen är allvarlig.
 4. Anmärkning: Sök omedelbart medicinsk vård om en person har allvarliga symtom, såsom andnöd, hög feber etc.
 5. Håll personen som är sjuk isolerad från resten av hushållet. Se till att äldre människor och de som är mottagliga för sjukdom hålls långt borta från den sjuka personen.
 6. Låt inte den sjuka personen komma i kontakt med husdjur eller andra djur.
 7. Om en sjuk person till exempel klappar sin katt eller hund, kan han lämna smittoämnen på husdjurets päls som kan överföras till andra personer som klappar djuret senare.
 8. Få den sjuka personen att vara i ett avskilt rum tills han är helt återställd och inte längre kan smitta andra.
 9. Ta reda på från din läkare när det är riskfritt för personen att återvända till sitt arbete eller vara tillsammans med andra personer.
 10. Var noga med att omsorgsfullt följa alla rekommendationer för hygien och desinficering som anges i det här häftet.

Rengöring och desinficering

Frekvent rengöring och desinficering är nödvändigt när någon i ditt hushåll är sjuk med en smittsam sjukdom.

Rengöring avser det att avlägsna smuts och föroreningar från ytor. Enbart rengöring avlägsnar inte alla smittoämnen.

Desinficering avser användning av kemikalier för att döda smittoämnen på ytor. Desinficering rengör inte nödvändigtvis ytor, men genom att döda smittoämnen på en yta efter rengöring, kan risken för smittspridning minskas ytterligare.

Produkter som ska användas för desinficering

När en person i ditt hushåll är sjuk och isoleras ska du öka antalet gånger som du rengör och desinficerar, och i synnerhet ytor som vidrörs ofta, såsom bord, dörrhandtag, strömbrytare, handtag, skrivbord, telefoner, toaletter, kranar och handfat.

 1. För att desinficera en yta, använd ett vanligt desinfektionsmedel, såsom väteperoxid. Använd vilken koncentration som helst mellan 3 % (vanlig styrka för hushållsbruk) och 7,9 %.
 2. Ett annat effektivt desinfektionsmedel är etanol eller tvättsprit. Använd alkoholbaserade produkter med minst 70 % alkohol. Använd inte produkter med en alkoholhalt över 90 %, eftersom dessa kommer att avdunsta innan de dödar virus.
 3. Du kan också använda en lösning med klorin och vatten, bestående av 4 teskedar (20 ml) klorin per liter kallvatten. När du gör en blandning med klorin, kontrollera alltid klorinets utgångsdatum på behållaren för att säkerställa att det inte har överskridits.
 4. Anmärkning: Blanda aldrig klorin med något som helst annat rengöringsmedel eller någon vätska förutom vatten.
 5. Läs och följ alltid tillverkarens anvisningar om hur man ska applicera desinficeringsprodukten, inklusive hur länge den ska lämnas på en yta.

Den isolerade personens rum

Om du måste vara i kontakt med den sjuka personen, på grund av personens ålder eller skröplighet:

 1. Sätt alltid på ett munskydd och engångshandskar innan du går in i den sjuka personens rum.
 2. Se till att även den sjuka personen sätter på ett munskydd innan du går in i rummet.
 3. Ta av och släng ditt munskydd och handskarna i en papperskorg med påse i när du lämnar rummet.
 4. Tvätta händerna noggrant.

Badrum

En sjuk person som är isolerad bör använda ett annat badrum än de andra personerna i hushållet.

Om det inte finns ett separat badrum tillgängligt:

 1. Desinficera toaletten fullständigt efter varje användning, i enlighet med riktlinjerna för rengöring och desinficering som anges i det här häftet.
 2. Använd engångshandskar (och helst munskydd, om du har ett) när du rengör och desinficerar badrummet.
 3. Ta av och släng handskarna när du är färdig med att desinficera.
 4. Tvätta händerna noggrant.

Matporslin och bestick

Personen i isolering bör använda engångstallrikar och engångsbestick.

Om engångstallrikar och engångsbestick inte finns tillgängligt, tvätta och desinficera disken i en diskmaskin som har en slutlig sköljtemperatur på minst 65 °C.

Om ingen diskmaskin finns tillgänglig, desinficera disken fullständigt genom att göra följande:

 1. Använd engångshandskar (och ett munskydd, om du har ett) för att ta använt matporslin direkt till en tom diskho. Behåll handskarna på.
 2. Tvätta och skölj matporslin, glas och bestick grundligt.
 3. Ta av och släng handskarna. Tvätta händerna noggrant. Sätt på ett nytt par handskar.
 4. Låt den rena disken ligga i blöt i minst två minuter i en lösning bestående av 2 teskedar (10 ml) klorin per 4 liter kallvatten.
 5. Släpp ut vattnet och låt den lufttorka.
 6. Ta av och släng handskarna.
 7. Tvätta händerna noggrant.

Sopor

 1. Ge den sjuka personen en papperskorg med påse i, som specifikt är för hans rum.
 2. Använd engångshandskar (och ett munskydd, om du har ett) när du tar bort soppåsar och handskas med samt slänger en sjuk persons skräp.
 3. Placera den helt tillslutna soppåsen i en soptunna utomhus.
 4. Ta av och släng handskarna.
 5. Tvätta händerna noggrant.

Tvätt

Bär alltid engångshandskar (och ett munskydd, om du har ett) när du handskas med smutstvätten från en person med en smittsam sjukdom.

 1. Håll den sjuka personens tvätt separerad från resten av hushållet. Tillhandahåll en soppåse, eller en tvättsäck som kan tvättas med resten av den sjuka personens tvätt.
 2. Varning: Undvik att skaka tvätten, så du inte sprider smittoämnen genom luften!
 3. Tvätta kläderna enligt tvättmaskinens instruktioner, och använd den varmast möjliga lämpliga inställningen. Ju högre temperaturen är, desto mer troligt är det att du dödar virus och bakterier.
 4. Varning: Överfyll inte tvättmaskinen med kläder eller sängkläder. Lämna tillräckligt med utrymme för att vattnet ska kunna tvätta bort smuts och smittoämnen ordentligt.
 5. När du är färdig med att lägga den sjuka personens tvätt i maskinen, ta av och släng handskarna.
 6. Tvätta händerna noggrant.
 7. Starta tvättcykeln. När vattnet väl flödar i maskinen, tillsätt mellan 120 och 240 ml väteperoxid till tvättmaskinen.
 8. Varning: Häll inte väteperoxid direkt på något som inte är vitt, eftersom den kommer att bleka det.
 9. Torka tvätten fullständigt på den varmaste rekommenderade inställningen.
 10. Desinficera tvättmaskinen enligt tillverkarens anvisningar.
 11. Innan du sätter i en ny säck, rengör och desinficera den sjuka personens tvättkorg i enlighet med rekommendationerna för desinficering som anges i det här häftet.
 12. Sammanfattning

  Genom att följa riktlinjerna och försiktighetsåtgärderna i detta häfte, kan du hjälpa till att förhindra sjukdomsspridning.  Den information som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och ska inte tolkas som en ersättning för en behörig läkares rekommendation. Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal om du har några frågor.


  Ordförklaringar

  luftburen: som transporteras genom luften.

  bakterier: mycket små organismer som består av en enda cell som bara kan ses med ett mikroskop. Bakterier finns nästan överallt, vilket inkluderar i och på människokroppen. Vissa är till hjälp, såsom bakterier som hjälper till vid matsmältning. Andra kan ha skadliga verkningar, till exempel de som ger karies eller orsakar sjukdomar.

  klorin: en stark kemikalie som används för rengöring, vilken dödar skadliga bakterier och smittoämnen.

  kroppsvätskor: vätskorna som kommer inifrån en kropp, såsom saliv, urin, slem och blod.

  smittsam: som kan överföras från en person till en annan, särskilt genom fysisk kontakt eller genom luften.

  desinfektionsmedel: en kemisk vätska som dödar bakterier och andra skadliga mikroorganismer.

  droppe: en mycket liten vätskepartikel som produceras när någon hostar, nyser, pratar etc., vilken innehåller substanser från saliv och slem och möjligen bär smittoämnen, såsom virus och bakterier.

  etanol: en typ av alkohol som är en färglös vätska med skarp lukt som har många användningsområden, bland annat att döda bakterier och en del virus.

  värd: en organism som en annan organism lever i eller på.

  väteperoxid: en kemisk blandning som ser ut som vatten och används för att döda sjukdomsalstrande mikroorganismer; den används även som ett blekmedel för att göra färgen ljusare eller ta bort färgen från något.

  livlös: som inte har de egenskaper som är förknippade med aktiva, levande organismer; inte levande.

  infektion: en sjukdom eller ett medicinskt tillstånd som orsakas av ett virus, bakterier etc.

  skröplighet: ett medicinskt tillstånd som orsakar en brist på styrka eller energi.

  isolera: helt separera någon med en sjukdom från andra personer så att sjukdomen inte sprids.

  isolering: handlingen eller resultatet av att helt separera någon med en sjukdom från andra personer så att sjukdomen inte sprids.

  mässling: en mycket smittsam sjukdom som vanligen inträffar under barndomen, med symtom som inkluderar hög feber och utslag i form av ljusröda små prickar som sprider sig och täcker kroppen.

  försiktighetsåtgärd: något som görs för att skydda människor från eventuell sjukdom, skada eller problem.

  desinficering: handlingen att desinficera, att göra något rent och fritt från mikroorganismer som orsakar sjukdom.

  lösning: en blandning av två eller fler ämnen, som t.ex. ett fast ämne som har lösts upp i en vätska.

  halsfluss: en infektion i halsen som orsakas av en typ av bakterier som kallas streptokocker. Halsfluss orsakar att man får ont i halsen, får feber och känner sig svag.

  mottaglig: som lätt angrips eller påverkas av en specifik sak.

  symtom: en förändring i kroppen som antyder att någon har en sjukdom.

  överföring: spridning av ett virus, en åkomma eller en sjukdom från en person till en annan person.

  överföra: orsaka att ett virus, en åkomma eller en sjukdom sprids till människor eller går från en person till en annan person.

  urinvägarna: det system av organ och delar i kroppen som bildar, samlar upp och gör sig av med urin.

  virus: en smittsam källa till sjukdom i kroppen som är för liten för att ses genom ett vanligt mikroskop. Virus kan infektera människor med vanlig förkylning eller allvarligare sjukdomar.

Ytterligare resurser

Ladda ner och skriv ut de här skyltarna för ditt hem och/eller för väsentlig företagsverksamhet.

Att hålla avstånd

Ett effektivt sätt att förhindra spridningen av sjukdom och infektion är att utöva social distansering.

Personlig kontakt

För allas hälsa och säkerhet, vänligen avstå från personlig kontakt med andra.

Tillvägagångssätt för att tvätta händerna

Att tvätta händerna är ett av de mest effektiva sätten att förhindra spridning av smittoämnen.

Handsprit

Handsprit används som ett komplement till handtvättning eller på en plats eller i en situation där tvål och vatten inte omedelbart finns tillgängligt.