SCIENTOLOGY VOLONTÄRER HJÄLPER TILL ATT FÖRSE KANSAS CITY MED MAT

KANSAS CITY I MISSOURI

När samhällets resurser ansträngdes hjälpte Scientology Volontärerna Kansas Citys humanitära organisationer och kyrkoorganisationer. Scientology Volontärerna bemannade 135 matutdelningsställen och hjälpte till att dela ut mer än 900 ton mat till förmån för omkring 52 000 familjer.

FLER VIDEOR

Samarbeten i hjärtat av Amerika
Scientology Volontärer hjälper en önation
Håll dig frisk-ambassadörer i ”Den magiska staden”
”Amerikas näst bästa stad” öppnas igen
”Den vackra staden” håller sig frisk
Böner som besvaras i ”Världens verkstad”
Scientology Volontärer hjälper Sydafrikas räddningstjänst
Scientology Volontärer hjälper utsatta befolkningsgrupper i Sydafrika
Scientology Volontärer tillhandahåller säkerhet i transportsektorn
Scientologys Verktyg för livet i Sydafrika
Scientology Volontärer stödjer det sydafrikanska samhället