HUR MAN FRAMGÅNGSRIKT UPPFOSTRAR MELLANSTADIEBARN OCH TONÅRINGAR

Övergången från barndomen till mogen ålder kan vara en gropig väg för många föräldrar, men här finns Scientology-principer som visar hur man gör.

Att uppfostra sina mellanstadiebarn och tonåringar behöver inte nödvändigtvis vara kämpigt. Det kan bli en av de mest positiva och givande erfarenheter som finns för dig. Men eftersom barnen inte kommer med någon bruksanvisning kvarstår frågan: Hur? Hur kan man bäst hjälpa dem att växa upp till glada, rättskaffens medborgare som handlar på eget initiativ?

Lär dig de grundläggande principerna för hur man uppfostrar mellanstadiebarn och tonåringar. Ge dem den solida grund från vilken de kan utvecklas och bli framgångsrika. Den här kursen visar dig hur.

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur viktigt det är att ge ungdomar ett syfte i livet, och hur man gör det.
  • Varför det är så viktigt att låta en ung person bidra, och hur det påverkar hans attityd och beteende.
  • Vad du som förälder kan göra för att ge dina mellanstadiebarn och tonåringar en lyckligare och ljusare framtid.

När man känner till och använder verktygen på denna kurs, hjälper man sina mellanstadiebarn och tonåringar att bli lyckliga och ha framgång under resten av livet.

”Du kan tänka tillbaka igenom ditt eget förflutna och finna att den jobbigaste personen du kände var personen du inte kunde hjälpa. Och att den person som du kunde hjälpa minst är den person som är given att vara den som var mest besvärlig för dig.”

– L. Ron Hubbard

Den här kursen har förenklat en mycket komplex aspekt av tillvaron: att vara förälder. Denna information är något av det mest användbara jag någonsin läst om att vara förälder och fostra barn – enkelt, koncist och korrekt.” – B.B.

Varje förälder eller person som funderar på att bli förälder borde göra den här kursen. Var och en som har ett barn eller är lärare kommer att ha användning för den. Det är en liten kurs med stora belöningar från alla de individer man kommer i kontakt med när man har fullbordat den!” – B.C.

Detta var häpnadsväckande, för jag förstår vad som hände med mig under mina tonår! Jag har alltid undrat varför kriminella är som de är, och nu vet jag varför. Detta är kunskap av oerhörd betydelse för vår kultur och civilisation!” – N.L.

Denna kurs har mycket användbar information för alla som hade eller har problem med sina mellanstadiebarn och tonåringar. Den kan förbättra det hela och göra det till en positiv erfarenhet. Jag älskade att lära mig triangeln med spel och alla verktyg man kan använda för att göra mellanstadiebarn och tonåringar till bidragande och värdefulla medborgare.” – M.S.M.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 3 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Hur man framgångsrikt uppfostrar mellanstadiebarn och tonåringar
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Celebrity Centre International

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster