HUR MAN FÅR SJÄLVFÖRTROENDE

När man förlorar självförtroendet, finns det en specifik orsak – hanterar man denna kan ens självförtroende återställas. Här är de Scientology-principer som gör det hela möjligt.

Självförtroende är något de flesta människor skulle vilja ha mer av, men de är inte säkra på hur de ska få det.

Kände du dig någonsin mer säker på dig själv i det förflutna? Skulle du vilja förbättra ditt självförtroende?

För att kunna förbättra sitt självförtroende måste man förstå vad det är som försämrar det. Om man vet varför detta händer kan man komma till rätta med situationen och på nytt bygga upp sitt självförtroende.

På denna kurs får du lära dig:

  • Den verkliga källan till trygghet i livet.
  • Hur självförtroende, självrespekt och självtillit hänger samman, och vad man kan göra för att rehabilitera dem.
  • De exakta stegen för att bli mer kompetent i vad man än gör.

Kunskapen och verktygen på den här kursen kommer att hjälpa en att uppnå en ny nivå av självförtroende, att åstadkomma mer, och att gå framåt mot en högre nivå av personlig överlevnad.

”Självförtroende är självdeterminism. Ens egen tro på ens egen förmåga att bestämma sin egen väg. Så länge man har det har man universum i sin ficka.”

– L. Ron Hubbard

”Detta var en av de effektivaste kurser som jag någonsin gjort. Andra kurser hjälpte mig att hantera specifika delar av mitt liv, men allt det kan blockeras när en del av sinnet säger: ’Du kan inte göra någonting alls.’ Kursen hjälpte mig att konfrontera den delen av sinnet. Nu vet jag vad jag ska göra.” – V.J.

Denna kurs har gett mig kunskap om hur jag kan bibehålla mitt självförtroende. På ett sätt har den gett mig hopp. Jag vet nu att det finns ett sätt att uppnå mina drömmar. Sättet jag ser mig själv blir även sättet andra ser mig. Därför är det upp till mig att uppfatta mig själv på bästa sätt. Jag har inom mig förmågan att kunna göra vad jag än önskar göra, och den här kursen har fått mig att inse det och har gett mig tekniker för hur jag kan bli mitt bästa jag.” – L.P.

”Så länge jag kan minnas har jag haft problem med självförtroende. Jag har alltid velat ha gillande från andra istället för att själv bestämma. Nu vet jag att självförtroende är något man finner inom sig själv. Jag har många enkla verktyg som jag kan använda i mitt liv för att se till att jag bibehåller mitt självförtroende.” – M.M.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 4 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Hur man får självförtroende
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Celebrity Centre International

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster